Parameter: Advarsel ved tvivlsomme materialeflytninger på mobilen

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Bestemmer om mobilklienten forespørger serveren, om der er noget oplagt ulogisk i en skannet materialeflytning.

Læs mere om funktionen "Advarsel ved tvivlsomme materialeflytninger"