Advarsel ved tvivlsomme materialeflytninger

IMS har funktionalitet, der kan advare brugeren af den mobile enhed, hvis han/hun er ved at foretage en materialeflytning, som IMS kan se, muligvis er uhensigtsmæssig.

Formålet med funktionen er at forhindre brugeren i at foretage disse uhensigtsmæssige materialeflytninger. Det kan være situationer, hvor brugeren selv er ved at lave en fejl, eller det kan f.eks. være en situation, hvor der tidligere i processen er opstået uoverensstemmelse mellem det, der fysisk er i en transportenhed, og det IMS mener, der er i transportenheden.

Om funktionen er aktiv, styres overordnet af parameteren "Advarsel ved tvivlsomme materialeflytninger på mobilen", men funktionen kan også manuelt slås til/fra direkte på mobilen.

Når funktionen er aktiveret, vil mobilen ved enhver materialeflytning forespørge serveren, om der (med udgangspunkt i skanningerne) er noget tvivlsomt ved at gennemføre denne flytning. I så fald vil brugeren blive advaret, inden flytningen gennemføres. I de fleste tilfælde kan brugeren vælge at gennemføre flytningen alligevel. Der kan dog være typer af logiske fejl, der forårsager, at mobilen ikke giver brugeren mulighed for at gennemføre flytningen.

Det kan i mange tilfælde være nødvendigt at bruge mobilklientens funktion "Hvad står der i IMS om..." for at få de fulde detaljer om materialet/transportenheden/lokaliteten og dermed få information nok til at kunne afgøre, hvordan et evt. problem skal håndteres.

Bemærk: Funktionen foretager beregningerne ud fra de data, der på forespørgselstidspunktet ligger klar på serveren. Registreringer, der endnu ikke er afleveret fra en mobil enhed, eller som endnu ikke er blevet processeret på serveren, tages ikke med i beregningerne. Det kan derfor give mening at registrere indholdet af en transportenhed flyttet, selv om funktionen advarer om, at transportenheden er tom.


Hvad tjekkes

Der advares i følgende situationer: