Parameter: Opdater materiale når kassation modtages fra mobil app

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Hvis parameteren er sat til 'Ja' vil kassation (og ikke fundet) fra mobilen virke som normalt. Hvis parameteren er 'Nej' vil materialet ikke blive opdateret i IMS. I stedet vil kassationsdata blive udstillet i rapporten "Ventende kassationer".