Rapport: Ventende kassationer

Afhængigt af systemets indstilling kan IMS konfigureres til ikke at opdatere materialer når der modtages kassationer fra mobil og web.

Når IMS ikke opdaterer de kasserede materialer vil kassationsdata i stedet være tilgængelige med denne rapport.

Når materialerne efterfølgende kasseres af ILS vil IMS opdatere materialernes status og fjerne data fra rapporten.

Data fjernes fra rapporten når materialer kasseres eller når de bevæger sig. Materialer bevæger sig når de registreres med mobilen eller i et sorteringsanlæg.

Parametre


Output


Kolonner