Parameter: Starttidspunkt for servicevinduet for upload af notifikationer

Datatype:
Tidspunkt (hh:mm)
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Starttidspunkt for servicevinduet, hvor der ikke alarmeres, hvis køen af notifikationer til BS bliver for lang. Tilsvarende findes en parameter til at konfigurere et sluttidspunkt.

Tidspunktet kan vælges ved hjælp af to valglister - en med timer (0-23) og en med minutter i 5 minutters intervaller (0-55)