Parameter: Maks. antal forsøg på login

Datatype:
Numerisk (enhed: antal)
Minimum værdi:
1
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver det maksimale antal forkerte forsøg på login (forkert adgangskode), før brugernavnet blokeres.

Brugernavnet blokeres i første omgang midlertidigt i den varighed der er angivet i parameteren "Varigheden af midlertidig blokering af brugernavn", hvorefter brugeren kan prøve igen. En systemadministrator kan dog eksplicit åbne for adgang igen.

Hvis brugeren har overskredet det antal forkerte forsøg, der er angivet af parameteren "Maks. total antal forsøg på login" blokeres brugernavnet permanent og skal åbnes af en systemadministrator.

Bemærk, at forsøg på login, mens brugeren er midlertidig blokeret, ikke tælles med i det totale antal forsøg.