Parameter: Maks. tid uden aktivitet på login-session

Datatype:
Numerisk (enhed: minutter)
Minimum værdi:
0
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver, hvor lang tid en login-session må være inaktiv, før den udløber.

Kun handlinger, hvor web-klienten eller den mobile enhed foretager forespørgsler mod serveren, tælles som aktivitet.

Når login-sessionen er udløbet, beder systemet om brugerens adgangskode. Når brugeren har logget på igen, kan der arbejdes videre i systemet med datagrundlaget fra browseren/sessionen.

Uanset om brugeren jævnligt er aktiv i sin login-session, udløber den altid efter det tidsrum, der er defineret af parameteren "Maks. gyldighed af en login-session".