Parameter: Maks. gyldighed af en login-session

Datatype:
Numerisk (enhed: minutter)
Minimum værdi:
0
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver den maksimale gyldighedsperiode for en login-session - altså hvor lang tid en bruger kan være logget på, inden system igen beder om brugerens adgangskode. Når brugeren har logget på igen, kan der arbejdes videre i systemet med datagrundlaget fra browseren/sessionen.

Login-sessionen udløber også, hvis der ikke har været aktivitet mod IMS-serveren i et tidsrum defineret af parameteren "Maks. tid uden aktivitet på login-session".