Parameter: Sorteringsfilial indgår i grovsortering

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver om sorteringsfilialen skal indgå i grovsortering. Hvis parameteren er sat til ja vil sorteringsfilialen være en sorteringsmulighed når der foretages grovsortering på den mobile enhed.