Grovsortering

Formålet med grovsortering er at få opdelt materialer, der skal sendes fra én filial til et antal andre filialer. Selve grovsorteringen foregår ved, at materialerne skannes enkeltvis, hvorefter IMS-serveren foretager sine algoritme-beregninger og anviser, hvilken filial materialet skal sendes til. Følgende trin skal gennemføres for at foretage en grovsortering


Skan materiale (transportenhed)

Skærmen til grovsortering tillader både skan af materialer og transportenheder. Hvis der ikke er koblet nogen transportenheder til de enkelte filialer, trykkes på linjen, og transportenheden kan så skannes. Transportenheder der bruges til grovsortering, flyttes automatisk til filialen, hvis de ikke allerede er registreret på filialen.

Efterfølgende kan der skannes et materiale, og systemet anviser, hvilken transportenhed materialet skal lægges i. Et tal ud for den respektive filial indikerer, at der er skannet et materiale til denne filial.

Hvis der ikke er tillknyttet en transportenhed til den filial som det skannede materiale skal til, så vil mobilklienten give besked om dette.