Kassationskoder

Kassationskoderne overføres til IMS fra BS og anvendes i IMS til at angive årsagen til en kassation af et materiale. Eksempler på kassationskoder er "Bortkommet", "Erstattet", "Kasseret" m.fl.

Da BS definerer kassationskoderne, er der ikke mulighed for at ændre/oprette disse i IMS. Det er dog muligt at angive i IMS, om den enkelte kassationskode er aktiv i IMS eller ej. Hvis en kassationskode ikke er aktiv, skjules den i IMS (f.eks. i valglister i webklienten). Dette bruges typisk til kassationskoder, der er overført fra BS, men som reelt ikke er i brug.

Bemærk: Bortkommet og kasseret behandles forskelligt - det betyder, at kun materialer kasseret med koden fra Parameter: Kassationskode anvendt ved "ikke fundet" regnes bortkomne og derfor automatisk genindsættes i beholdning, hvis IMS modtager besked om sortering af materialet.
Læs mere om systemets muligheder i forhold til registrering på kasserede materialer i afsnittet om Advarsel ved tvivlsomme materialeflytninger.