Filialer

Helt overordnet er bibliotekets verdensbillede inddelt i filialer. Filialerne udgør pr. definition det øverste niveau i lokalitetshierarkiet – lige under kommunen. Alle andre lokaliteter er altså en underinddeling af filialerne (se eksempel på hierarki under lokaliteter). Filialer er på visse områder en speciel slags lokalitet, men fungerer også som en "almindelig" lokalitet i forhold til f.eks. registreringer af materialers placeringer.

Filialerne overføres til IMS fra BS og angiver de overordnede mulige placeringer for materialer, transportenheder og lokaliteter i IMS.

Da BS definerer filialerne, er der ikke mulighed for at ændre/oprette disse i IMS. Det er dog muligt at angive i IMS, om den enkelte filial er aktiv i IMS eller ej. Hvis en filial ikke er aktiv, skjules den i IMS (f.eks. i valglister i webklienten). Dette bruges typisk til filialer, der er overført fra BS, men som reelt ikke er i brug.

Det er også på filial-niveau, man giver brugerne adgang/rettigheder til at foretage bestemte handlinger i IMS.


Med i IMS eller ej

Det er på hver filial markeret, om filialen er med i IMS eller ej. Som udgangspunkt er filialer med i IMS, når de overføres fra BS, men det er muligt manuelt at ændre dette, så filialen holdes udenfor IMS.

Bemærk: Hvis en filial ikke er aktiv i IMS, kan den heller ikke være med i IMS.

Hvis en filial ikke er med i IMS, har det betydning for anvisningsalgoritmens håndtering af filialen:

Se i øvrigt filialparameteren "Faste materialer aldrig på hotel", som har en beslægtet funktionalitet i forhold til anvisning af materialer.

Hvis en filial ikke er med i IMS, betyder det også, at materialer med fast tilhør på filialen ikke er med i IMS. Dette har endvidere betydning for bl.a. automatisk livscyklushåndtering og visse rapporter.

Bemærk: Ændring af, om en filial er med i IMS eller ej, kan potentielt påvirke rigtig mange materialer.
Derfor udføres genberegninger af, om materialerne er med i IMS, ikke med det samme, da det kan forårsage lang ventetid og forsinkelser i systemet.
Genberegninger foretages i det tidsvindue, der er defineret af de to systemparametre "Starttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer" og "Sluttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer".