Rapport: Titler uden sideantal

Denne rapport lister de titler, der ikke har noget sideantal i IMS.

Når titeloplysninger overføres fra BS til IMS, er der ofte angivet en tekst med sideantallet. IMS vil forsøge at uddrage selve antallet fra denne tekst, så der kan beregnes en materialetykkelse. Dette kræver dog, at sideantalsteksten er opbygget på en bestemt måde. Hvis sideantalsteksten har et ukendt format, kan IMS ikke uddrage et sideantal.

Sideantalsteksten kan også helt være udeladt fra BS. Dette er naturligt for de titler, der beskriver materialer, der ikke er baseret på sider af papir (f.eks. film).

Denne rapport kan bruges til at finde de titler, hvor IMS ikke kunne uddrage et sideantal, eller hvor BS slet ikke har leveret en sideantalstekst.

Hvis parameteren 'Inkluder titler uden sideantalstekst' er sat til 'Nej', vil rapporten kun inkludere titler, hvor BS rent faktisk har overført en sideantalstekst – dvs. titler hvor IMS ikke kunne omsætte sideantalsteksten til et sideantal.

Kolonnen 'Antal materialer' viser antallet af materialer der hører til titlen, og som er hjemme eller udlånt. Hvis der ikke findes nogen af disse materialer, vil titlen ikke fremgå af listen.

Bemærk: Det maksimalt tilladte sideantal i IMS er 10000 sider.

Parametre

Output

Kolonner