Rapport: Omsætning for udstillingsforløb i en periode

Denne rapport giver en opsummering af bevægelser ind og ud fra en eller flere udstillingsforløb i en periode – evt. opdelt i delperioder.

Et udstillingsforløb dækker over en eller flere lokaliteter. Det er materialernes bevægelser til og fra disse lokaliteter, rapporten kigger på.

Et udstillingsforløb er aktivt i en periode, og det er kun i denne periode, lokaliteterne betragtes som tilknyttet udstillingsforløbet. Der kan dog godt være placeret materialer på lokaliteterne ved udstillingsforløbets start- og sluttidspunkter. Hvis en af rapportens delperioder strækker sig hen over udstillingsforløbets starttidspunkt, vil denne delperiodes startbeholdning være 0, da udstillingsforløbet ikke var aktivt på starttidspunktet. Tilsvarende, hvis delperioden strækker sig hen over udstillingsforløbets sluttidspunkt, vil slutbeholdningen være 0. Sammenhængen mellem startbeholdning, antal tilføjet, antal fjernet og slutbeholdingen gælder derfor kun de delperioder, der ligger helt inden for udstillingsforløbet.

Flytninger mellem forskellige lokaliteter tilhørende samme udstillingforløb medtages ikke.

OBS! Dele af datagrundlaget for denne rapport er resultatet af en natlig beregning. Data for indeværende døgn er derfor ikke nødvendigvis til stede eller kan være ufuldstændigt.

Parametre

Output

Kolonner