Lokaliteter

De fysiske steder, hvor ting kan placeres, kaldes lokaliteter. Alle lokaliteter i IMS opbygges i et hierarki indenfor den enkelte filial - dvs. toppen dækker hele filialen set fra bibliotekssystemet. I IMS laves en hierarkisk neddeling i underlokaliteter, der principielt kan være vilkårlig detaljeret, for at mulliggøre den præcise styring af materialerne. Typisk vil lokaliteterne i den mest detaljerede neddeling omkring reserveringshylderne svare til en hylde, det kan dog også være et udsnit af en fysisk hylde, mens der i det normale udlån typisk arbejdes med større lokaliteter - se evt. Størrelsen af en opstillingsgruppe.

Generelt stiller IMS altså ikke bestemte krav til opbygningen af lokalitets-strukturen. En IMS-installation modsvarer et bibliotekssystem og samlet set kan lokaliterne derfor ses fra kommune-niveau - første niveau, der ikke kan ændres på, er så den enkelte filial.

Et eksempel på en forholdsvis detaljeret og dyb struktur kunne være som følger:

Ovenstående er kun et eksempel. Der er ingen bunden struktur for lokaliteterne i IMS. Underlokaliteterne for en filial kan opbygges fuldstændig frit.
Zonerne i eksemplet ovenfor kan f.eks. være afdelingerne Børn, Voksen og Musik og vil kunne udnyttes ved fremfinding, da det vil være muligt f.eks. at begrænse fremfinding til børneafdelingen - se mere i fremfindingsrækkefølge.

Den hierarkiske opbygning af lokaliteterne har i flere sammenhænge en praktisk funktion. Eksempelvis kan man referere til alle hylderne i et fag ved at referere til faget i stedet for at nævne alle hylderne enkeltvis - eller alle fag i en zone ved at refere til zonen. På et materialehotel, hvor materialernes placering ikke følger nogen logisk struktur, har man sandsynlighedsvis ikke behov for et ret dybt lokalitetshierarki, men der er i stedet behov for en meget systematisk navngivning af hylderne - se mere nedenfor.

En lokalitet kan være tilknyttet en identifikation via en label, hvilket er nødvendigt for at kunne skanne lokaliteten med mobilklienten. Hvorvidt lokaliterne i praksis skal mærkes op med labels primært af anvendelsestypen.


Anvendelsestyper

For hver lokalitet skal det angives, hvad lokaliteten anvendes til. Der er følgende muligheder:

<Ikke direkte anvendt> Lokaliteten anvendes normalt ikke direkte til placering af materialer, men lokaliteter med denne anvendelsestype bruges til at danne strukturen i lokalitetshierarkiet - og kan derfor som de eneste have underlokaliteter. Dette kan f.eks. være den øverste niveau i lokalitetshierarkiet (filialen selv) eller en afdeling.
Lokaliteter med denne anvendelsestype kan tilkobles en opstillingsgruppe, hvilket så automatisk vil inkludere alle lokaliteter under den valgte.
Endeligt bruges lokaliteter med denne anvendelsestype ved sorteringspunkterne og deres afkast.
Der kan tilknyttes en label, men det vil der normalt ikke være behov for.
Opstillingsgruppe Lokaliteten indeholder materialer tilknyttet en specifik opstillingsgruppe. Materialerne registreres På plads på lokaliteten af medarbejderne.
Lokaliteter med denne anvendelsestype kan tilkobles en opstillingsgruppe.
Der kan tilknyttes en label, men det vil der normalt ikke være behov for.
Kaotisk opstilling - Reserveringshylde Lokaliteten indeholder materialer, der er reserveret/bestilt til lånere. Materialerne registreres direkte ind på lokaliteten af medarbejderne. Anvendelsestypen betyder, at BS modtager besked fra IMS, når materialet registreres ind på lokaliteten.
Der skal tilknyttes en label.
Kaotisk opstilling - Udstilling Lokaliteten anvendes til udstilling af f.eks. nyudgivelser eller sæsonspecifikke materialer.
En sådan udstilling kan være styret af IMS' funktionaliteter til udstillinger eller medarbejdernes eget initiativ.
Materialerne registreres direkte ind på lokaliteten af medarbejderne.
Der skal tilknyttes en label.
Kaotisk opstilling - Opbevaring Lokaliteten anvendes til opbevaring af materialer, som typisk ikke er til direkte udlån på filialen – f.eks. et materialehotel.
Materialerne registreres direkte ind på lokaliteten af medarbejderne.
Der skal tilknyttes en label.
Anvendelsestypen har bl.a. betydning for den tilgængelighed, der notificeres til BS.
Anvendelsestypen har også betydning for materialernes placeringstype, som anvendes i prioriteringen af de enkelte placeringer på en filial i forbindelse med beregning af fremfindingsordrer.
I webklienten anvendes forskellige ikoner til at symbolisere de forskellige anvendelsestyper, f.eks. ved redigering af lokaliteter.