Rapport: Bevægelser for udstillingforløb i en periode

Denne rapport lister de enkelte materialebevægelser ind og ud fra et eller flere udstillingforløb i en periode.

Et udstillingsforløb dækker over en eller flere lokaliteter. Det er materialernes bevægelser til og fra disse lokaliteter, rapporten kigger på.

Et udstillingsforløb er aktivt i en periode, og det er kun i denne periode, lokaliteterne betragtes som tilknyttet udstillingsforløbet.

Flytninger mellem forskellige lokaliteter tilhørende samme udstillingforløb medtages ikke.

Bemærk: En materialeflytning fra ét udstillingforløb til et andet vil fremgå to gange i rapporten, hvis begge udstillingforløb er inkluderet i rapporten.

OBS! Dele af datagrundlaget for denne rapport er resultatet af en natlig beregning. Data for indeværende døgn er derfor ikke nødvendigvis til stede eller kan være ufuldstændigt.

Parametre

Output

Kolonner