Roller

IMS styrer brugernes rettigheder til de forskellige funktioner i webklienten og på de mobile enheder ved hjælp af roller. Disse roller er prædefinerede i IMS systemet, og hver rolle giver adgang til at anvende et udsnit af systemets funktioner og i nogle tilfælde at håndtere et udsnit af systemets data.

Roller tildeles på brugerniveau og definerer brugernes adgang til funktionaliteterne i systemet. Nogle roller giver adgang til funktionalitet på tværs af alle filialer, f.eks. oprettelse af transportenheder og håndtering af kategorier, mens andre roller tildeles pr. filial f.eks. håndtering af under-lokaliteter og fastsættelse af min/max beholdning.

En bruger tildeles de roller, der er nødvendige, for at brugeren kan udføre sit arbejde. En bruger kan godt tildeles roller, så brugeren har adgang til flere filialer. Roller kan kombineres frit, så der er ikke nogen hierarkisk sammenkobling af rollerne.

Tildelingen af rettigheder og visningen af andre brugeres rettigheder afhænger af den specifikke brugers egne rettigheder. Det er f.eks. ikke muligt for en bruger at tildele rettigheder, som brugeren ikke selv besidder. Eksemplerne neden for forklarer dette.


Eksempel 1: Bruger #1 med få rettigheder ønsker at se rettigheder for bruger #2 med flere rettigheder
Bruger #1 Bruger #2
Rolle: R1; Filial: F1 Rolle: R1; Filial: <ALLE>
Rolle: R1; Filial: F2

Bruger #1 har rettigheder til filial F1 og F2, mens bruger #2 har rettigheder til alle filialer og hermed også F1 og F2. Når bruger #1 vil se rettighederne for bruger #2, vises 'Rolle: Systemrapporter; Filial: <ALLE>', fordi <ALLE> kan ses af alle brugere uafhængig af disses individuelle rettigheder. Fordi bruger #2 har adgang til filialer ud over F1 og F2, kan bruger #1 ikke slette rettigheder for bruger #2. Det er ligeledes ikke muligt for bruger #1 at tildele filial F1 til bruger #2, da bruger #2 allerede har F1, da denne er inkluderet i <ALLE>.


Eksempel 2: Bruger #1 tildeler bruger #2 nye rettigheder
Bruger #1 Bruger #2
Rolle: R1; Filial: F1 Rolle: R1; Filial: F3
Rolle: R1; Filial: F2

Bruger #1 har rettigheder til filial F1 og F2, mens bruger #2 har rettighed til filial F3. Når bruger #1 vil se rettighederne for bruger #2, vises ingen rettigheder, da det kun er muligt at se tilsvarende rettigheder eller roller med filialen <ALLE>. Bruger #1 har mulighed for at tildele filialerne F1 og F2 til bruger #2.


Roller der er gyldige på tværs af filialer

Rolle Beskrivelse
Brugeradministration Oprettelse/redigering af systembrugere samt adgang til de sikkerhedsrelaterede rapporter.
Grafiske analyser Tilgå de grafiske analyser (rapporter).
Grunddataadministration Redigere generelle systemparametre, IMS statusser, BS-data, kategorier, materialetykkelser (overordnede gennemsnitstykkelser for materialer), flydkoder og flydkode tildelingsregler.
Materialeadministration Redigering af materialetykkelse og kategori.
Oprette manuelle ordrer.
Konfigurere automatisk livscyklushåndtering samt trække de tilhørende rapporter.
Mobil kassation Giver rettigheder i mobilklienten til at markere materialer "ikke fundet" samt at ad hoc kassere materialer.
Rollen gives i tillæg til rollen "Mobilfunktionalitet".
Notifikationer Giver rettigheder til at sende notifikationer til IMS. Det er kun systemkontoen "bs" til BS-interfacet, der har denne rolle. Rollen bør ikke tildeles menneskelige brugere.
Systemrapporter Trække rapporter, der ikke er filial-specifikke
Transportenhedsadministration Oprettelse/redigering af transportenheder
Udstillingsgrupper Oprettelse/redigering af udstillingsgrupper samt adgang til de relaterede rapporter


Roller der tildeles pr. filial

Rolle Beskrivelse
Filial-specifikke rapporter Hente rapporter for specifikke filialer f.eks. konsekvensrapporter
Filialadministration Redigering af filialkonfigurationer, flydkoder, lokaliteter, opstillingsgrupper, fremfindingsrækkefølge, placeringstyper, sorteringspunkter, filialspecifikke systemparametre og udstillingsforløb.
Mobilfunktionalitet Flyt materialer under materialehåndtering samt sende registreringer fra mobilklient
Reduceret mobilfunktionalitet Reduceret adgang til mobilklientens funktionalitet
Udstillingsforløb Oprettelse/redigering af udstillingsforløb