P08 Generelle systemparametre

De generelle systemparametre dækker over de IMS konfigurationsparametre, der er gældende for hele kommunens system. Alle parametrene, der kan konfigureres, kan ses under Beskrivelse af IMS-parametre.


HOVEDSIDE (P08): Generelle systemparametre

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun parametre der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
Tabel med systemparametre Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Parameter
  • Værdi
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter. For detaljer omkring parametrene, se Beskrivelse af IMS-parametre.

Bemærk: På systemniveau er de viste parametre altid sat, og der er derfor ikke nogen kolonne for Angivet
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialog med detaljerede parameteroplysninger for den valgte systemparameter, hvor oplysningerne kan redigeres (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede parameteroplysninger for den valgte systemparameter, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)


DIALOG (P08.1): Redigér systemparameter

Element Beskrivelse
Felt til navn Navn tilknyttet systemparametren
Hjælp ikon Hjælp til den valgte systemparameter vises i et nyt browser vindue.
Felt til værdi Værdi tilknyttet den enkelte systemparameter. Alt efter systemparameterens type anvendes en af følgende parametertyper
  • Streng
  • Numerisk
  • Boolesk
  • Kategori
  • Kategorikonsekvens
  • Filial
  • Dato
Typen for den enkelte systemparameter er angivet i dokumentationen for IMS-parametrene.
Afkrydsningsfelt Hvis afkrydsningsfeltet til højre for værdifeltet er afkrydset, kan brugeren sætte en værdi. Hvis det derimod ikke er afkrydset, vises defaultværdien i værdifeltet, som ikke kan redigeres. Hvis der redigeres på højest mulige niveau for den aktuelle parameter, er markeringen sat af systemet og kan ikke fjernes. På systemniveau er de viste parametre altid sat, og afkrydsningsfeltet er derfor markeret på dette niveau, og markeringen kan ikke fjernes.