P15 Gemte rapporter

Brugere kan gemme rapporter i webklienten til senere brug. Denne skærm giver mulighed for at se alle gemte rapporter og generere dem.

HOVEDSIDE (P15): Gemte rapporter

Element Beskrivelse
Tabel med rapporter Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Navn på gemt rapport
  • Navn på standardrapport som den gemte rapport er baseret på
  • Om der er aktiveret abonnement på den gemte rapport
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Vælg'-knap Viser 'Rapport'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte rapport, hvor oplysningerne kan redigeres
'Slet'-knap Sletter den valgte rapport
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vælg'-knap Viser 'Rapport'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte rapport, men oplysningerne kan ikke redigeres