P14 Standardrapporter

Webklienten kan generere en række rapporter baseret på et sæt af standardrapporter, som ligger i IMS. En konkret rapport trækkes ved at tage udgangspunkt i en standardrapport og angive en eller flere af de rapportparametre, som standardrapporten definerer. Rapporter kan gemmes og abonnementer kan oprettes.


HOVEDSIDE (P14): Standardrapporter

Denne side viser en liste med de tilgængelige rapporter. Rapporterne er inddelt i grupper for at øge overblikket. Rapporterne i en gruppe kan skjules eller vises ved at klikke på gruppen.

Element Beskrivelse
Tabel med rapporter Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Rapportnavn
Tabellen kan sorteres ved at klikke på kolonnenavnet.
Bruger med/uden redigeringsrettigheder
'Vælg'-knap Viser 'Rapport'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte rapport, hvor oplysningerne kan redigeres

DIALOG (P14.1): Håndter rapport

Denne dialog anvendes til at generere rapporter. Der er mulighed for at konfigurere, hvad rapporten skal indeholde, samt hvilket format rapporten skal genereres i.

En rapport kan gemmes ved at indtaste et navn og trykke på gem knappen. Ud over parametrene til rapporten, giver gem funktionen mulighed for at oprette et abonnement.

I det følgende beskrives, hvorledes rapporter trækkes i webklienten.

Element Beskrivelse
Rapportparametre En rapport kan have tilknyttet et sæt af parametre, som enten er obligatoriske eller frivillige, og disse benyttes til at søge efter det nødvendige indhold til rapporten. Obligatoriske felter er angivet med *.

Parametrene kan enten være fritekst, et element fra en valgliste eller et tidspunkt (en dato og et klokkeslæt). Nogle parametre accepterer flere valg på samme tid. Dette opnås ved at holde Ctrl-tasten nede samtidig med at der klikkes på de værdier, der skal vælges sammen. Dato-delen af tidsparametre for gemte rapporter og abonnementer er relativ til kørselstidspunktet.
Felt til rapportskabelon Viser navn på rapportskabelon og kan ikke redigeres. Hvis der trykkes på Hjælp ikonet til højre for teksten vises en hjælp til den valgte rapport i et nyt browser vindue.
Felt til beskrivelse Viser kort beskrivelse til rapportskabelon og kan ikke redigeres.
'Sorter først efter kolonne'-valgliste Valgliste med kolonner der kan sorteres efter. Det er derudover muligt at vælge 'Ingen sortering', hvis rapporten ikke skal sorteres efter noget specifikt. I valglisten til højre vælges, hvorvidt sorteringen skal foretages stigende eller faldende.
'Sorter dernæst efter kolonne'-valgliste Valgliste med kolonner der skal sorteres efter som anden prioritet. Det er derudover muligt at vælge 'Ingen sortering', hvis rapporten kun skal indeholde én sorteringsform. I valglisten til højre vælges, hvorvidt sorteringen skal foretages stigende eller faldende.
Felt til maksimalt antal rækker Angiver det maksimale antal rækker i rapporten.
Valgliste med formater + 'Generer rapport'-knap Her vælges rapportens format til enten CSV eller PDF. Ved tryk på knappen genereres en rapport, som kan gemmes lokalt. Rapport-filen vil fungere ligesom andre filer der hentes fra internettet via webbrowseren. Det vil altså være afhængigt af indstillingerne på den enkelte computer, hvor rapport-filen som standard gemmes, og eksempelvis om download af rapport-filen skal bekræftes af brugeren.
Felt til rapportnavn + 'Gem'-knap Angiver navn på den specifikke rapport, hvis den gemmes til senere brug. Rapporten gemmes inkl. parametre og opsætning og kan genindlæses under Gemte rapporter.
Aktiver abonnement Angiver om et abonnement ønskes på rapporten. Der skal vælges mindst én ugedag, eller en dag hver måned.
Send tomme rapporter Angiver om rapporten skal sendes, hvis den ikke indeholder nogen rækker. Ved at fravælge dette valg, kan abonnementet bruges til at få advisering om interessante hændelser.
Modtager e-mail Angiver modtagerens e-mailadresse. Man kan vælge brugerens e-mailadresse, som angivet på "Mine oplysninger", eller man kan indtaste en e-mailadresse.
Kør på tidspunkt Angiver hvilket tidspunkt på de valgte dage rapporten bliver kørt.
Kør på dage Angiver hvilke ugedage rapporten bliver kørt.
Kør på dag i måned Angiver en dag i hver måned rapporten bliver kørt.