P17 Filialer

Filialerne fra BS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at se kode og navn for en filial, og for at redigere, hvorvidt filialen er aktiv eller inaktiv, og evt. angive en periode hvor filialen er lukket.

Afhængigt af systemts indstilling og brugerens rettigheder, kan det også være muligt at redigere navn og kode for filialen.

Tip: Når flere filialer skal deaktiveres på samme tid, er det praktisk at medtage inaktive filialer i oversigten ved at markere afkrydsningsfeltet 'Medtag inaktive'. Det sikrer, at oversigten ikke hopper til toppen, hver gang en filial bliver deaktiveret.

HOVEDSIDE (P17): Filialer fra BS

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun filialer der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive filialer'-afkrydsningsfelt Inaktive filialer kan enten vises eller skjules
Tabel med filialer Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Kode
  • Navn
  • Lukket fra - startdato for en periode, hvor filialen er lukket (inkl.)
  • Lukket til - slutdato for en periode, hvor filialen er lukket (inkl.)
  • Med i IMS (ja/nej)
  • Aktiv (ja/nej) - standard for nye filialer fra BS er Aktiv=ja
Bemærk: Kombinationen "Med i IMS" (ja) og "Aktiv" (nej) ikke er gyldig.
Bemærk: Hvis en lukkeperiode er passeret, vises den ikke i listen - og filialen er åben.
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte filial (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte filial, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

DIALOG (P17.1): Redigér filial

Element Beskrivelse
Felt til kode Unik kode til at identificere filialen
Felt til navn Navn til at beskrive den valgte filial
'Med i IMS'-afkrydsningsfelt Angiver om filialen er med i IMS
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om filialen er aktiv
'Lukket'-afkrydsningsfelt Angiver en periode hvor filialen er lukket. Hvis filialen lukkes, skal der vælges en startdato, og der kan vælges en slutdato. Hvis der vælges en slutdato, må det ikke være tidligere end i dag. Startdato og slutdato tæller begge med i lukkeperioden.