P18 Afdelinger

Afdelingerne fra BS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at se kode og navn for en afdeling, og for at redigere, hvorvidt afdelingen er aktiv eller inaktiv.

Afhængigt af systemts indstilling og brugerens rettigheder, kan det også være muligt at redigere navn og kode for afdelingen.

Hint: Når flere afdelinger skal deaktiveres på samme tid, er det praktisk at medtage inaktive afdelinger i oversigten ved at markere afkrydsningsfeltet 'Medtag inaktive'. Det sikrer, at oversigten ikke hopper til toppen, hver gang en afdeling bliver deaktiveret.

HOVEDSIDE (P18): Afdelinger fra BS

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun afdelinger der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive afdelinger'-afkrydsningsfelt Inaktive afdelinger kan enten vises eller skjules
Tabel med afdelinger Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Kode
  • Navn
  • Afdelingstype (hvis der ikke er sat en afdelingstype, vises <Ingen valgt>)
  • Med i IMS (ja/nej)
  • Aktiv (ja/nej)
Bemærk at kombinationen "Med i IMS" (ja) og "Aktiv" (nej) ikke er gyldig.
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte afdeling (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte afdeling, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)


DIALOG (P18.1): Redigér afdeling

Element Beskrivelse
Felt til kode Unik kode til at identificere afdelingen
Felt til navn Navn til at beskrive den valgte afdeling
Valgliste med typer Her vælges en afdelingstype til den valgte afdeling, hvis den nuværende afdelingstype er sat til <Ingen valgt>. Der kan vælges enten 'Børn' eller 'Voksen', og der skal vælges en afdelingstype, førend oplysningerne kan gemmes.

OBS! Når afdelingstypen først er sat til enten 'Børn' eller 'Voksen', kan den IKKE ændres efterfølgende!
'Med i IMS'-afkrydsningsfelt Angiver om afdelingen er med i IMS
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om afdelingen er aktiv