P22 Kassationskoder

Kassationskoderne fra BS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at se kode og navn for en kassationskode, og for at redigere, hvorvidt kassationskoden er aktiv eller inaktiv.

Afhængigt af systemts indstilling og brugerens rettigheder, kan det også være muligt at redigere navn og kode for kassationskoden.

Hint: Når flere kassationskoder skal deaktiveres på samme tid, er det praktisk at medtage inaktive kassationskoder i oversigten ved at markere afkrydsningsfeltet 'Medtag inaktive'. Det sikrer, at oversigten ikke hopper til toppen, hver gang en kassationskode bliver deaktiveret.

HOVEDSIDE (P22): Kassationskoder fra BS

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun kassationskoder der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive kassationskoder'-afkrydsningsfelt Inaktive kassationskoder kan enten vises eller skjules
Tabel med kassationskoder Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Kode
  • Navn
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte kassationskode (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte kassationskode, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

DIALOG (P22.1): Redigér kassationskode

Element Beskrivelse
Felt til kode Unik kode til at identificere kassationskoden
Felt til navn Navn til at beskrive den valgte kassationskode
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om kassationskoden er aktiv