P37 Anvisningstest

Denne side anvendes til test af anvisning af et specifikt materiale på en valgt afleveringsfilial.
Funktionen er specielt anvendelig i de situationer, hvor man har brug for at få opklaret, hvordan anvisningsalgoritmen er nået frem til sin beslutning.

Funktionen udfører kun en simulering af materialeanvisningen. Beregingen gennemføres trods en evt. eksisterende anvisning af materialet, og materialet registreres ikke som anvist. Funktionen påvirker således ikke de "rigtige" anvisninger.


HOVEDSIDE (P37): Anvisningstest

Element Beskrivelse
Valgliste til afleveringsfilial Angiver filialen hvor materialet ønskes afleveret
Felt til materiale-ID Her indtastes materiale-ID'et på et specifikt materiale
'Søg'-knap Knap til at udføre anvisningstesten
Felt til anvist filial Angiver filialen, som materialet er anvist til
Felt til afdeling Angiver afdelingen på den filial, som materialet er anvist til
Resultatfelt Når anvisningstesten er udført, vises resultatet i dette felt. Resultatet indeholder detaljerede oplysninger om anvisningsalgoritmens "mellemregninger".