Anvisninger

En anvisning er en markering på et materiale, der indikerer, at materialet skal sendes et bestemt sted hen.

En anvisning på et materiale bruges til at fastholde en beslutning om materialets destination.
Et materiale, der er blevet anvist til en almindelig udlånsfilial, er faktisk blevet anvist til den specifikke opstillingsgruppe, som materialet matcher på denne filial. Dette er vigtigt i forbindelse med anvisningsalgoritmens beregninger, da det anviste materiales tykkelse skal medregnes i opstillingsgruppens beholdning. Den plads, det anviste materiale skal bruge, fraregnes opstillingsgruppens ledige kapacitet, så der ved efterfølgende anvisninger tages højde for, at der er et materiale på vej til opstillingsgruppen.
Materialer anvist til et materialehotel medregnes i hotellets samlede beholdning, så materialehotellet ikke overfyldes.

Bemærk: Mængden af anviste materialer (materialer "på vej") indgår kun i tallene for opstillingsgruppernes beholdning, når dette er eksplicit angivet i rapporterne.

En anvisning på et materiale slettes automatisk i følgende situationer:


Anvisningstyper

Der findes flere forskellige typer anvisninger, som stammer forskellige steder fra, og som har lidt forskellig opførsel. Der er følgende anvisningstyper i IMS:

De forskellige anvisningstyper beskrives i de følgende underafsnit.

Bemærk: Anvisninger laves af anvisningsalgoritmen, og det registreres på materialet som beskrevet under "Registrering af materiale som anvist" - med de beskrevne undtagelser.

Anvisningsalgoritmen, indirekte

Når anvisningsalgoritmen har anvist et materiale til en filial, og der ikke er en direkte vej til denne filial fra materialets nuværende filial, så markeres materialet med denne type anvisning. Da materialet skal gennemgå endnu en sortering, inden det ender på den anviste filial, bliver anvisningsalgoritmen spurgt igen, og materialet kan omdirigeres til en anden filial, hvis omstændighederne i mellemtiden har ændret sig.

Da anvisningen på denne måde senere kan laves om, betragter anvisningsalgoritmen i sine beregninger ikke materialet som på vej til opstillingsgruppen, når der forespørges om anvisning for materialer, der afleveres lokalt på filialen. Derved kan lokalt afleverede materialer tage pladsen foran det indirekte anviste materiale, som så om nødvendigt kan anvises en anden filial, når det sorteres igen.
Ved anvisningsforespørgsler for materialer, der afleveres på andre filialer, betragtes det indirekte anviste materiale dog som på vej til opstillingsgruppen.


Anvisningsalgoritmen, direkte

Når anvisningsalgoritmen har anvist et materiale til en filial, og der er en direkte vej til denne filial fra materialets nuværende filial, så markeres materialet med denne type anvisning. Da der (sandsynligvis) ikke bliver en senere sortering, hvor beslutningen kan omgøres, fraregner anvisningsalgoritmen materialets tykkelse i opstillingsgruppens ledige kapacitet, uanset hvor efterfølgende materialer afleveres.

Hvis der alligevel bliver forespurgt om anvisning for materialet igen, mens materialet er anvist med denne type anvisning, bestemmer parameteren "Direkte anvisning er låst", om der skal foretages en ny beregning, eller den allerede beregnede anvisning blot skal bibeholdes.


Automatisk opfyldning

Denne type anvisning anvendes, når algoritmen til automatisk opfyldning har oprettet en opfyldningsordre.

Materialet regnes ubetinget som på vej til opstillingsgruppen, og hvis der forespørges på anvisning for materialet, vil der blive svaret med den anviste filial.

Oprettelse af denne type anvisning styres af parameteren "Anvisning på materialer ved opfyldningsordrer".


Anvist til udstilling

Denne type anvisning anvendes, når algoritmen til automatisk opfyldning af udstillingsforløb har oprettet en udstillingsordre.

Materialet regnes ubetinget som på vej til udstillingsforløbet, og hvis der forespørges på anvisning for materialet, vil der blive svaret med central sortering.


Anvist til rotation

Denne type anvisning anvendes, når algoritmen til automatisk rotation i opstillingsgrupper har oprettet en rotationsordre.

Materialet regnes ubetinget som på vej til opstillingsgruppen, og hvis der forespørges på anvisning for materialet, vil der blive svaret med den anviste filial.


Manuel anvisning

Denne type anvisning anvendes, når en bruger opretter en manuel flytteordre i IMS.

Materialet regnes ubetinget som på vej til opstillingsgruppen, og hvis der forespørges på anvisning for materialet, vil der blive svaret med den anviste filial.