IMS-Mobilklient brugervejledning


Introduktion til IMS-Mobilklient

Her findes en overordnet introduktion til IMS-applikationen med hensyn til blandt andet login, startskærm og menuopbygning. Derudover findes også en beskrivelse af nøddrift og løsningsforslag til generelle problemer.


IMS-Mobilklient menu

Her er alle IMS-funktionaliteter listet, og uddybende information er tilgængelig for de enkelte funktioner.