IMS-mobilklient menu

Fra menuen kan der navigeres til alle IMS-funktionaliteter. De forskellige funktioner er angivet neden for med link til uddybende brugervejledning. Den sidste kategori af funktioner, "IMS-app funktioner", indeholder mere generelle indstillinger/opsætninger samt en hjælp-menu.

Ikke alle funktionerne er tilgængelige, når mobilklienten er i nøddriftstilstand. Se mere om nøddrift.

Ligeledes kan enkelte menupunkter mangle på grund af manglende tildelte rettigheder, eller at funktionerne ikke er mulige på den valgte filial - f.eks. ved valg af et materialhotel.


Ofte anvendte


Sæt på plads


Diverse


IMS-app funktioner