Tilknyt ny label til...

Denne funktion anvendes til at knytte en label sammen med et materiale, en transportenhed, en lokalitet eller et afkast, som er oprettet i IMS. Hvis en label ikke kendes af IMS, kan labelen kobles til et "enhed", som allerede er oprettet i IMS, men som endnu ikke er tilknyttet en label. Ud fra labelens information kan det afgøres, om der kan tilknyttes en transportenhed, en lokalitet eller et afkast. Følgende trin skal gennemføres for at foretage registreringen:


Skan en ny label

Først skannes en label fra en transportenhed, en lokalitet eller et afkast.

Hvis labelen allerede er tilknyttet et "element" i IMS, vises følgende meddelelse.


Vælg det labelen skal tilknyttes

Når der er skannet en label, vælges et "element" (materiale, transportenhed, lokalitet eller afkast) på oversigten over "elementer" i IMS, der endnu ikke er tilknyttet en label.

Lokaliteter listes med hele lokalitetsstien som en tekststreng, afkast listes med sorteringspunktets navn og afkastets navn og transportenheder listes med transportenhedens navn. Listerne sorteres alfabetisk.