Skift transportenhed ved afkast

Funktionen registrerer en transportenhed til et afkast på en sorteringsautomat eller et sorteringspunkt, og funktionen kan anvendes til eksempelvis at koble en bogvogn til "voksen"-afkastet ved en selvbetjeningsautomat. Først skannes/vælges et afkast, og efterfølgende skannes transportenheden, som skal kobles på afkastet.

Hvis der allerede var tilkoblet en transportenhed, afkobles denne transportenhed automatisk. Hvis transportenheden, der tilkobles, i forvejen indeholder materialer, advares der om dette, og der er mulighed for at annullere processen.

Bemærk: Nogle sorteringspunkter og afkast fremgår ikke af listen. Afkast, der et knyttet til et andet afkast, vises ikke i listen, da der ikke kan kobles transportenheder til disse afkast. Hvis et sorteringspunkt ikke har nogle afkast (eller kun afkast der er knyttet til andre afkast), så vil sorteringspunktet ikke fremgå af listen.

Følgende trin skal gennemføres for at foretage koblingen:


Skan afkast eller tryk og hold for at vælge

Skærmen viser en oversigt over filialens sorteringspunkter. Hvert sorteringspunkt kan foldes ud, så det viser sorteringspunktets afkast. Man kan enten skanne et afkast eller man kan trykke og holde på linjen for at vælge afkastet.

Ved at trykke på knappen "Vis tilkoblede transportenheder" vises et overblik over de aktuelt tilkoblede transportenheder. For hvert sorteringspunkt vises om alle afkast har transportenheder tilkoblet (grønt transportenhedsikon) eller om et eller flere afkast mangler en transportenhed (rødt transportenhedsikon). For hvert afkast vises samme farvekodede transportenhedsikon og eventuelt navnet på den transportenhed, der er tilkoblet. Tilkoblingsvisningen forsvinder, så snart man går væk fra siden (f.eks. skifter til næste trin eller skifter funktion), da de tilkoblede transportenheder kan ændre sig umiddelbart efter visningen.


Skan transportenhed

Det valgte afkast fra den forrige skærm skal nu tilknyttes en transportenhed. Den specifikke transportenhed skal derfor skannes. Efterfølgende vendes tilbage til skærmen Skan eller vælg afkast, og en statustekst vises.

Hvis der skannes en transportenhed, som allerede er tilknyttet et afkast eller som indeholder materialer, vises en advarsel. Vælges "Nej", kan der skannes en ny transportenhed.