Parameter: Kassationskode anvendt ved "ikke fundet"

Datatype:
Kassationskode
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, hvilken kassationskode et materiale skal kasseres med i BS, når man ved fremfinding på den mobile enhed markerer et materiale "ikke fundet".

Anvendes Cicero, skal denne parameter typisk sættes til "<bo> Bortkommet".