Hvad står der i IMS om...

Når en label skannes på denne skærm, vil der blive vist, hvad IMS ved om det skannede. Følgende information kan findes for de 4 forskellige typer af emner:


Materiale


Lokalitet


Transportenhed


Afkast


Den mobile enhed kan ud fra label-data afgøre offline, hvilken af de ovennævnte enhedstyper der er skannet.


Skan en label

Der kan skannes en vilkårlig label fra dette skærmbillede, og information om det skannede vil efterfølgende blive vist.

Ved klik på hhv. "Vis historie" og "Vis indhold" vises følgende dialogbokse (en transportenhed er brugt som eksempel).

Bemærk: Der vises maksimalt de 15 seneste bevægelser for et materiale eller transportenhed
Bemærk: Med 'long touch' på et element fra listen med materialer kopieres materiale-ID og kan bruges i andre funktioner vha. Android 'Indsæt'.

Ukendt label

Hvis der skannes en ukendt label, er der mulighed for at koble den til en enhed, der allerede er oprettet i IMS, men som endnu ikke er tilknyttet en label. Ud fra labelens information kan det afgøres, om der kan tilknyttes en transportenhed, en lokalitet eller et afkast. Følgende meddelelse vises:

Vælges "Ja", viderestilles der til Tilknyt ny label til...