Flydgrupper

Der kan i IMS defineres et antal flydgrupper, som hver dækker over en delmængde af systemets filialer. Materialer tilknyttet en bestemt flydkode vil blive fordelt blandt de filialer, der er medlem af flydgruppen svarende til flydkoden (læs mere under emnet flyd).

Bemærk: En filial af typen materialehotel skal ikke meldes ind i flydgrupperne.

Hver flydgruppe identificeres af en flydkode, der overføres til IMS fra BS. Flydgrupperne kan derfor ikke oprettes eller slettes i IMS.