Materialegrupper

Materialegrupperne overføres til IMS fra BS og anvendes i IMS til at styre indplacering af de forskellige materialer i opstillingsgrupper på de enkelte filialer.

Da BS definerer materialegrupperne, er der ikke mulighed for at ændre/oprette disse i IMS. Det er dog muligt at angive i IMS, om den enkelte materialegruppe er aktiv i IMS eller ej. Hvis en materialegruppe ikke er aktiv, skjules den i IMS (f.eks. i valglister i webklienten). Dette bruges typisk til materialegrupper, der er overført fra BS, men som reelt ikke er i brug.

Materialernes reserverbarhed og udlånbarhed styres gennem materialegrupperne. Disse angivelser har en vigtig betydning for den automatiske livscyklushåndtering.

Bemærk: Det er vigtigt, at materialegrupper, der dækker over materialer, der reelt ikke er i beholdningen (erstattede, bortkomne, mv.), er markeret ikke-udlånbare. I modsat fald bliver titelstatistikken misvisende, og man risikerer at få kasseret det sidste reelle eksemplar.