Meter min/maks

Meter min/maks angiver en minimum-/maksimumværdi for en beholdning målt i meter. Der kan for hver opstillingsgruppe på en filial defineres minimum og maksimum for beholdningen af materialer. Formålet med disse min/maks-angivelser er at styre, hvor meget hylderne er fyldt op. Min/maks angives i % af den samlede kapacitet for opstillingsgruppens tilknyttede lokaliteter. Da disse min/maks-angivelser styrer den ønskede beholdning målt på den samlede tykkelse af materialerne, kaldes de meter-min og meter-maks – selv om de konfigurationsmæssigt angives i %.


MinMax


For konfigurationen af en opstillingsgruppe gælder: 0% ≤ meter-min ≤ meter-maks ≤ 100%.
Eksempel: Meter-min = 60%, Meter-maks = 90%

Dette betyder, at der for opstillingsgruppen ønskes en beholdning, der ligger mellem 60 og 90 procent af dens kapacitet. Den nuværende beholdning kan reelt godt overstige 100%, f.eks. hvis kapaciteten er blevet reduceret, uden at der er fjernet tilsvarende materialer. Det er muligt at angive default værdier for meter-min og meter-maks for hele filialen. Disse værdier anvendes, hvis der ikke er angivet værdier på opstillingsgruppen.

For lokaliteter, der ikke er knyttet til en opstillingsgruppe (f.eks. udstillingshylder og hylder på materialehotel), anvendes den meter-maks, der er angivet som default på filialen.