Nesting

Nesting er et begreb, der knytter sig til placering af "ting inde i andre ting". Der er tre typer elementer involveret:

Da materialer kan placeres i transportenheder, og transportenheder igen kan placeres i andre transportenheder, kan der laves komplekse sammensætninger (materialer placeret i transportenheder placeret i andre transportenheder osv...). Der er i princippet ingen grænse for "dybden" af denne nesting. Der knytter sig et sæt regler til tingenes placering, når nesting er involveret:

Nedenstående figur forsøger at illustrere princippet med nesting.

NestingExample