Transportenheder

En transportenhed er en fællesbetegnelse for flytbare enheder, der kan indeholde noget. Typiske eksempler er bogvogne og transportkasser.

En transportenhed er flytbar, og er på ethvert tidspunkt placeret på en entydig lokalitet. Når transportenheden flyttes til en anden lokalitet, flyttes indholdet implicit med. En transportenhed beholder sin placering, indtil den registreres ind på en anden placering. Da man ikke registrerer afsendelse, vil transportenheder, der er på vej mellem f.eks. to filialer A og B, stå som placeret på filial A, indtil den registreres modtaget på filial B. Det modelleres altså ikke, at transportenheden rent fysisk i en periode ikke befinder sig på nogen filial.

En transportenhed har altid en aktuel status (f.eks. "Klar til opsætning") og er altid enten placeret på en lokalitet eller i en anden transportenhed (se mere under nesting). En transportenhed kan også bruges til opbevaring. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at beholde julebøgerne i kælderen i kasser, indtil de skal på hylderne igen. I denne situation kan man blot registrere hele transportenheden ind på hylden. En transportenhed kan navngives med et sigende navn f.eks. "Bogvogn 117".

En transportenhed kan være tilknyttet en identifikation via en label, hvilket er nødvendigt for at kunne skanne transportenheden med mobilklienten.