Sorteringspunkter

Et sorteringspunkt er et logisk sted, hvor materialer sorteres ud til forskellige destinationer.

Sorteringspunkter optræder i den fysiske version i forskellige former:

Sorteringspunktet er logisk placeret på en filial, evt. på en mere specifik placering (f.eks. en zone). Et sorteringspunkt kan navngives med et sigende navn f.eks. "Selvbetjening, filial Øst".

Et sorteringspunkt har et antal afkast, hvor de sorterede materialer havner, når de sorteres.

Se i øvrigt vejledningen om opsætning af sorteringspunkter og afkast.