Afkast

Et sorteringspunkt har et eller flere afkast (i visse situationer også kaldet parkeringsbåse), hvor de sorterede materialer sendes hen som konsekvens af sorteringer.

Der kan være tilkoblet en transportenhed til et afkast. Et afkast kan kun være tilkoblet én transportenhed ad gangen, og ligeledes kan en transportenhed kun være tilkoblet ét afkast ad gangen. Der bør altid være koblet en transportenhed til et afkast, men dette kan ikke sikres systemmæssigt. Tilkobling af transportenheder til afkast foretages via mobilklienten.

En tilkoblet transportenhed vil automatisk blive frakoblet afkastet, hvis transportenheden flyttes eller kobles til et andet afkast. Ligeledes vil transportenheden blive frakoblet afkastet, hvis der kobles en anden transportenhed til afkastet.

For hvert afkast er det defineret, hvilke statusser den tilkoblede transportenhed automatisk får, når den tilkobles hhv. frakobles.

Når IMS får besked fra BS om, at et materiale er blevet sorteret til et afkast, vil det sorterede materiale blive placeret i den transportenhed, der var koblet til afkastet på sorteringstidspunktet. Sorteres der materialer til et afkast, mens der ingen transportenhed er tilkoblet, placeres materialerne på den lokalitet, som afkastet har angivet.

Et afkast kan navngives med et sigende navn f.eks. "Aflevering af børnebøger" eller "Sorteret til filial Syd".

Et afkast kan kun høre til ét sorteringspunkt. Et afkast kan dog angive, at materialer til dette afkast skal betragtes som sorteret til et andet afkast - evt. på et andet sorteringspunkt - inden for samme filial. På denne måde kan man systemmæssigt efterligne en situation, hvor flere sorteringspunkter deler ét fysisk afkast.

Et afkast kan være tilknyttet en identifikation via en label, hvilket er nødvendigt for at kunne skanne afkastet med mobilklienten.

Se i øvrigt vejledningen om opsætning af sorteringspunkter og afkast.