Statusser

En transportenhed har altid en status, som angiver dens nuværende tilstand. De mulige statusser defineres på systemniveau med IMS webklienten, og kan anvendes på alle filialer.

På hver status angives, om materialer med denne status skal betragtes som tilgængelige eller utilgængelige. Dette har betydning for materialernes placeringstype, som bl.a. styrer, om/hvordan materialet kan optræde på fremfindingslister.

Man kan ikke direkte angive et materiales status. Når et materiale er placeret i en transportenhed, arver materialet transportenhedens status. Når et materiale ikke er placeret i en transportenhed, har materialet ingen status. Der er ingen sammenhæng mellem IMS-statusserne og BS-statusser (udlånt, kasseret, ...).

IMS sender løbende oplysninger om materialernes status samt den deraf afledte tilgængelighed til BS.