Placeringstyper

IMS holder detaljeret styr på, hvor hvert enkelt materiale befinder sig, når det er "hjemme" (ikke udlånt, kasseret eller slettet). Alle de mulige placeringer for materialer er inddelt i en stribe placeringstyper.

Overordnet kan et materiales placering i IMS være én af følgende:

Hver af disse muligheder er yderligere underinddelt, så den endelige placeringstype afhænger af den matchende opstillingsgruppe, lokalitetens anvendelsestype eller transportenhedens status.

Dette giver samlet set følgende placeringstyper:

Placeringstyperne har forskellige funktioner i IMS' logik. Den vigtigste anvendelse er i forbindelse med beregning af fremfindingsordrer ud fra bestillinger.

De enkelte placeringstyper er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.


Lukket opstillingsgruppe

Materialet er registreret "på plads" på en filial og matcher en opstillingsgruppe, der er markeret lukket.

Når et materiale er placeret i en sådan opstillingsgruppe, giver IMS BS besked om, at materialet ikke er tilgængeligt.

Afhængig af parameteren "Udelad fremfinding i lukkede opstillingsgrupper" kan fremfindingsordrer på materialer med denne placeringstype skjules på fremfindingslisterne.


Opstillingsgruppe – ikke magasin

Materialet er registreret "på plads" på en filial og matcher en opstillingsgruppe, der er hverken er lukket eller angivet som magasin.

Placeringstypen har ingen anden funktion, end at man kan prioritere disse opstillingsgrupper anderledes end opstillingsgrupper, der er markeret som magasin.


Opstillingsgruppe – magasin

Materialet er registreret "på plads" på en filial og matcher en opstillingsgruppe, der ikke er lukket, men er angivet som magasin.

Placeringstypen har ingen anden funktion, end at man kan prioritere disse opstillingsgrupper anderledes end opstillingsgrupper, der ikke er markeret som magasin.


Reserveringshylde

Materialet er registreret ind på en lokalitet, der har anvendelsestypen "Kaotisk opstilling – Reserveringshylde".

Denne type lokaliteter anvendes til reserverede/bestilte materialer, der er klar til afhentning. Når et materiale, som er frataget til en bestilling, placeres på denne type lokalitet på afhentningsfilialen, giver IMS BS besked om dette, så bestillingen kan blive opfyldt, og låneren får besked.


Udstilling

Materialet er registreret ind på en lokalitet, der har anvendelsestypen "Kaotisk opstilling – Udstilling".

Anvendelsestypen (og dermed placeringstypen) er tiltænkt de lokaliteter, hvor man placerer materialer, som skal have en fremtrædende placering på udlånsfilialerne.


Opbevaring

Materialet er registreret ind på en lokalitet, der har anvendelsestypen "Kaotisk opstilling – Opbevaring".

Placeringstypen anvendes typisk på materialehoteller, da det er kapaciteten af disse lokaliteter, der regnes som tilgængelig for materialer dér.

Desuden spiller placeringstypen en rolle i forbindelse med automatisk opfyldning, da kun materialer placeret på denne type lokaliteter kan udpeges til opfyldning.


Tilgængelig transportenhed

Materialet er registreret ned i en transportenhed, hvis status er markeret som "tilgængelig".


Utilgængelig transportenhed

Materialet er registreret ned i en transportenhed, hvis status er markeret som "ikke-tilgængelig".

Når et materiale er placeret i en sådan transportenhed, giver IMS BS besked om, at materialet ikke er tilgængeligt.

Afhængig af parameteren "Udelad fremfinding i utilgængelige transportenheder" kan fremfindingsordrer på materialer med denne placeringstype skjules på fremfindingslisterne.


Ulovligt placeret

Et materiale kan få denne placeringstype af flere årsager: