Identifikationer

I IMS er der en stribe forskellige ting, der identificeres ved en ekstern identifikation, som i daglig brug typisk læses fra en label indeholdende en RFID-chip og/eller en stregkode. Det drejer sig om følgende typer ting: materialer, transportenheder, lokaliteter (afhængig af deres anvendelsestype) og afkast.


Materialer

Materialerne identificeres altid via et materiale-id, som IMS modtager fra BS. Hvis et materiale skal have et nyt materiale-id, skal det derfor ændres i BS, som derefter notificerer IMS om ændringen.

Hvis IMS får besked fra BS om, at et materiale har skiftet materiale-id, kan det gamle materiale-id efterfølgende genbruges til et andet materiale.


Transportenheder, lokaliteter og afkast

For transportenheder, lokaliteter og afkast gælder, at de kan oprettes i IMS uden en label tilknyttet, og at man efterfølgende kan tilknytte dem en label via mobilklientens funktion "Tilknyt ny label til..." eller webklientens funktioner til redigering af detaljer for de tre typer data.

For alle tre typer data gælder, at selv om identifikationen ændres eller fjernes, så vil den tidligere identifikation stadig ligge i systemet og kan bruges til at identificere den oprindelige ting. Det er altså ikke muligt at genbruge en identifikation til en anden ting. Dette princip er nødvendigt, da registreringer - specielt fra mobilerne - kan modtages forsinket og stadig skal kunne behandles korrekt, selv om tingen i mellemtiden har skiftet identitet.

Da en identifikation, der én gang har været taget i brug, således forbliver aktiv, tillader IMS ikke, at en identifikation genbruges til en anden ting. Dette vil systemet selv aktivt forhindre.


Fortolkning af data i RFID-tags og stregkoder

De 4 ovennævnte typer ting håndteres ved hjælp af identifikationer, der set fra systemet ikke har noget med hinanden at gøre. Webklienten viser kun selve identifikationen, som beskrevet nedenfor. En given installation af IMS understøtter en specifik måde at skelne de 4 typer fra hinanden, når der skannes en label. Det anbefales at benytte et af de følgende principper:

Bemærk: Dette er konfiguration og kan efter behov tilpasses til at understøtte eksisterende labels.
Bemærk: RFID-tags og stregkoder, der ud fra den anvendte indkodning ikke identificerer enten en transportenhed, en lokalitet eller et afkast, identificerer et materiale. Der er ingen yderligere restriktioner på materiale-ID.

Kodning i de fysiske RFID-tags og stregkoder

IMS fungerer med RFID-tags, der overholder specifikationer og krav i ISO 15693 og ISO 18000-3 standarderne og som opererer ved 13.56 MHz, som er det mest almindelige i biblioteksverdenen. IMS understøtter følgende indkodninger af RFID-tags:

Bemærk: RFID-tags skal være indkodet med korrekt checksum som angivet i standarderne.

Der understøttes en lang række forskellige typer stregkoder, både 1D (f.eks. Code-39 og Code-128) og 2D (f.eks. QR Code og Data Matrix).