Parameter: Grænseværdi for automatisk opfyldning fra hotel

Datatype:
Numerisk (enhed: %)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
100
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter styrer, hvor aggressiv den automatiske opfyldning skal være.

Værdien af denne parameter (0 - 100) bestemmer, hvor i intervallet mellem meter-min og meter-maks opfyldningen skal fylde op til.

Sættes værdien til 0%, betyder det "Fyld op til meter-min".
Sættes værdien til 50%, betyder det "Fyld op til midt imellem meter-min og meter-maks".
Sættes værdien til 100%, betyder det "Fyld op til meter-maks".

Alle tal i intervallet 0-100 kan anvendes.

Værdien kan sættes på system- eller filialniveau, men den kan også angives mere specifikt for den enkelte opstillingsgruppe.