Automatisk opfyldning ved underskud

Automatisk opfyldning kan sørge for, at der hentes materialer fra et materialehotel, hvis beholdningen i opstillingsgrupperne bliver for lav.


Funktionens virkemåde

Funktionen kører en gang i døgnet – om natten. Funktionen genererer opfyldningsordrer til den mobile enhed, så materialer fremfindes på et materialehotel for at blive sat på plads på en anden filial.

Hver kørsel følger denne fremgangsmåde:

Opfyldningspunktet for en opstillingsgruppe er det punkt, den automatiske opfyldning vil forsøge at fylde opstillingsgruppen op til. Opfyldningen går i gang, når beholdningen er under opfyldningspunktet. Der er altså ikke tale om, at beholdningen skal nå under ét punkt, hvorefter der fyldes op til et andet punkt. Kun opfyldningspunktet skal bruges.

Hvilke materialer må vælges til opfyldning?

Da anvisningsalgoritmen efter fremfinding gerne skal anvise materialet til opsætning på den filial (og i den opstillingsgruppe), der er i underskud, skal en række betingelser være på plads, for at et materiale er en mulig kandidat til opfyldning:


Hvilke materialer vælges til opfyldning?

Ud over, at betingelserne i foregående afsnit skal være opfyldt, anvendes følgende prioritering:

  1. Materiale med fast tilhør på filialen, og som er placeret på et andet materialehotel end filialens foretrukne materialehotel
  2. Materiale med fast tilhør på filialen, og som er placeret på filialens foretrukne materialehotel
  3. Flydende materialer tages fra materialehoteller i prioriteret rækkefølge (samme prioritering som anvendes ved anvisning - styres af parameteren Materialehotel prioritering). Materialer tages først fra det højest prioriterede materialehotel.
  4. Afhængig af parameteren "Automatisk opfyldning tager de nyeste materialer først" prioriteres nyere materialer frem for ældre.

Inden for hver prioritet udvælges materialer tilfældigt.