Parameter: Skift kategorier

Datatype:
Ja/Nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter styrer, om den automatiske livscyklushåndtering skal skifte kategori for titlerne.

Hvis parameteren er sat til "Nej", udføres beregningerne som normalt, men der skiftes ikke automatisk kategori for titlerne.