Kategorier

De forskellige titler (FAUST-numre) inddeles i et antal kategorier, som bruges til at styre anvisningen af materialerne.

Brugerne kan selv oprette nye kategorier. På en kategori skal det angives, hvilken kategorikonsekvens den anvender, samt evt. en parameter til yderligere finjustering af kategorikonsekvensen. Da man løbende kan skifte kategorikonsekvensen for en kategori, kan det give god mening at have flere kategorier med samme kategorikonsekvens. Det giver mulighed for på sigt at lade forskellige titler blive styret forskelligt, selv om de i første omgang skal behandles ens.

Titlernes kategori kan sættes manuelt, men typisk vil man bruge automatisk livscyklushåndtering til at styre titlernes kategorier på baggrund af beholdning og udlånsadfærd.

En kategori kan navngives med et sigende navn.


Startkategori fra BS

BS kan angive en startkategori, når en titel overføres fra BS til IMS.

Hvis denne kategori ikke findes i IMS i forvejen, oprettes den automatisk og får den kategorikonsekvens, der er angivet i parameteren "Kategorikonsekvens for automatisk oprettede kategorier".

Hvis BS ikke medsender en startkategori, når titlen overføres til IMS, får titlen den kategori, der er angivet i parameteren "Default kategori for nye titler".

Princippet er illustreret på nedenstående flowchart:

CategoryOnNewTitle

Startkategorien fra BS anvendes kun, når en titel overføres fra BS til IMS første gang. Efterfølgende styres titlens kategori i IMS.