Parameter: Prioriter reduktion af materialer med størst akkumuleret udlånsperiode

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Når den automatiske livscyklushåndtering skal reducere beholdningen af en titel, skal der udpeges ét konkret eksemplar til den dannede reduktionsordre. Denne parameter hjælper med at styre, hvilket eksemplar der udpeges.

Denne parameter angiver, om materialers akkumulerede udlånsperiode skal bruges til at prioritere hvilket eksemplar der bliver udpeget til reduktion.

Hvis parameteren er sat til "Ja", vil materialer med en stor akkumuleret udlånsperiode blive valgt før materialer med en lille akkumuleret udlånsperiode.

Hvis parameteren er sat til "Nej", kigges der ikke på materialers akkumulerede udlånsperiode i udvælgelsen.

Bemærk: Denne parameter har ingen indflydelse på, hvor mange materialer der reduceres. Det er kun udvælgelsen af det konkrete eksemplar af en given titel, der påvirkes.

Se beskrivelsen af reduktion af beholdningen for den komplette beskrivelse af, hvordan et eksemplar udvælges til reduktion.