Parameter: Antal eksemplarer på filialen, der beskyttes mod reduktion

Datatype:
Numerisk (antal eksemplarer)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
999
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Når den automatiske livscyklushåndtering skal reducere beholdningen af en titel, skal der udpeges ét konkret eksemplar til den dannede reduktionsordre. Denne parameter hjælper med at styre, hvilket eksemplar der udpeges.

Denne parameter angiver, hvor mange eksemplarer af hver titel, der forsøges beskyttet mod reduktion. Da parameteren kan sættes individuelt på filialerne, kan den bruges til at styre, hvilke filialers eksemplarer der bliver tilbage efter reduktion af en titel.

Det antal eksemplarer på en filial, som ligger ud over filialens parameterværdi, betragtes som overskud og vil blive reduceret først (et eksemplar ad gangen). Kun hvis ingen filialer har overskud af titlen, kan der reduceres af de eksemplarer, der ligger indenfor det antal, hver filial har angivet med parameteren, så filialerne får underskud.

Sættes parameteren f.eks. til 2 for en filial, og filialen har 3 eller flere eksemplarer af den titel, der skal reduceres, vil filialens eksemplarer komme i betragtning på lige fod med andre filialers overskydende eksemplarer.

Er en filials parameter sat til 2, og filialen har 2 eller færre eksemplarer af den titel, der skal reduceres, vil filialens eksemplarer ikke kunne reduceres, hvis andre filialer har eksemplarer i overskud.

Hvis ingen filialer har eksemplarer i overskud, og der stadig skal reduceres i beholdningen af titlen, vil filialernes eksemplarer blive prioriteret, så eksemplarer på filialer med "mindst underskud" reduceres først.

Hvis parameteren er sat til 0 for en filial, betragtes alle filialens eksemplarer som overskud.

Bemærk: Denne parameter har ingen indflydelse på, hvor mange materialer der reduceres. Det er kun udvælgelsen af det konkrete eksemplar af en given titel, der påvirkes.

Se beskrivelsen af reduktion af beholdningen for den komplette beskrivelse af, hvordan et eksemplar udvælges til reduktion.