Parameter: Vægt til brug ved vægtet lodtrækning

Datatype:
Numerisk (enhed: -)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
100
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver en vægt, der anvendes til tilfældig fordeling af materialer imellem filialerne.

Vægten består af et tal, der er angivet på den enkelte filial. Er der på en filial ikke angivet en værdi for parameteren, anvendes vægten sat på systemniveau.

Parameterens værdi har ingen fortolkning i sig selv. Vægten anvendes i forbindelse med vægtet lodtrækning, således at filialer med højere vægt (større tal) har større sandsynlighed for at få anvist materialet end filialer med en lavere vægt. Står valget f.eks. imellem to filialer, hvor den ene har vægten 2 og den anden har vægten 3, vil den første filial have 40% sandsynlighed for at få anvist materialet, og den anden filial vil have 60% sandsynlighed for at få anvist materialet.

Det er ikke i alle tilfælde, anvisningen af et materiale involverer vægtet lodtrækning.

Læs mere om anvisningsalgoritmen.