Parameter: Tillad sammenblanding af "reserveringshylde" og "specialhåndtering"

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver, om modtagekontrollen skal acceptere transportenheder, der indeholder materialer både til "reserveringshylde" og til "specialhåndtering" på filialen.

Sættes denne parameter til "Nej", vil transportenheder, der indeholder begge typer materialer, blive afvist.

Det er vigtigt, at indstillingen af denne parameter stemmer overens med den sortering af materialerne, der foretages f.eks. i et automatisk sorteringsanlæg.

Bemærk: Parameteren "Materialer til bestillinger markeret "Specialhåndtering" holdes adskilt" styrer, om der skelnes mellem materialer til "specialhåndtering" og materialer til "reserveringshylde". Indstillingen af denne parameter påvirker derfor også beregningen af, om den modtagne kombination af materialer skal accepteres eller afvises.