Parameter: Materialer til bestillinger markeret "Specialhåndtering" holdes adskilt

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver, om materialer, der skal fremfindes eller er frataget til en bestilling, der fra BS' side er markeret til "Specialhåndtering" skal holdes adskilt fra de øvrige bestilte/fratagne materialer. (Læs mere om den forventede opdeling af materialerne i emnet "Materialebevægelser og sorteringer").

Sættes denne parameter til "Nej", vil markeringen for "Specialhåndtering" på bestillingerne altså i praksis blive ignoreret af IMS.

Bemærk: Denne parameter påvirker beregningen af fremfindingsordrerne, hvilket betyder, at hvis parameterens værdi ændres, vil det ikke have nogen umiddelbar virkning for allerede beregnede fremfindingsordrer. Ændringen tages i betragtning, næste gang IMS genberegner fremfindingsordren — typisk næste gang BS opdaterer bestillingen.

Denne parameter anvendes også af modtagekontrollen. Det er derfor vigtigt, at indstillingen af denne parameter stemmer overens med den sortering af materialerne, der foretages f.eks. i et automatisk sorteringsanlæg.